Processionsspindere.

 

Følgende er fra www.drsydeuropa.com

 

Proccesionspindere blev klassificeret af den store svenske videnskabsmand Carl von Linne i 1753 det var den spinder der hedder Thaumatopoea proccesionea, der lever på egetræer.
Proccessionspindere går som regel ud ved aftenstide og om natten, de lever i områder helt nede fra kystområder til de højest beliggende træer i bjergområder, så deres udvikling er spredt over en lang periode fra tidligt januar i varme slutninger til sen juni oppe i bjergene.
De to spindere vi har her i Spanien er T. pinivora også kendt som vinterproccesionaria og T. Pityocampa kendt som sommer proccesionaria der er den mest amindelige, bliver også kaldt proccessionaria del pino, den er et mareridt for fyrretræer og for skovbrug i middelhavslandene, de kan forårsage omfattende skader på fyrretræer, larverne befinder sig oppe i træerne i spind, der kan minde om en gang candyfloss.
Navnet proccesionspindere skyldes at de går ud i en lang række for at fouragere, det er altid hunnerne der fører an, hvis de af en eller anden grund bliver forstyrret, kan de dele sig i flere proccesioner, men det er altid en hun der er forrest, bliver hunnen fjernet og den næste også er en hun sker der intet, men kommer der en han i spidsen bliver der kaos og forvirring og de trækker sig tilbage indtil en hun igen kan tage ledelsen, under udflugten lægger de en tynd silkestreng ud fra boet til det stede spiser og når spisningen er ophørt følger de strengen tilbage til boet.
De fleste der har husdyr, hunde, katte ved at man skal være overordentlig forsigtig, det kan være meget alvorligt for en hund at stikke næsen ned i en række af proccesionspindere, proccesionen kan være op til 10 meter lang og indeholde 250 individer og når en hund ser dette bliver dens nysgerrighed måske for stor, man må kontakte en dyrlæge omgående hvis man ser at hunden har været i forbindelse med larverne, men også for mennesker kan det være en meget ubehagelig oplevelse, man kan få skader der minder om et sammenstød med en "brandmand" og får man skader i øjet kan det forårsage kortvarig blindhed, larverne er forsynet med lange silkebløde hår, men de er også forsynet med mikroskopiske hår der kan blæses med vinden fra de områder de lever i og mennesker kan få allergisymptomer der kan vare et år eller længere, i Frankrig og Tyskland har man haft tilfælde hvor man ikke kunne forstå at børnene pådrog sig en allergi, indtil man fandt ud af at der var bo af proccesionslarver i nærheden.
Boet der jo beskrives som en gang candyfloss, er opbygget med kamre og de enkelte larver går tilbage til det samme kammer når de kommer tilbage fra deres udflugt, men de kommunikerer med hinanden fra kammer til kammer og kommunikation uden for boet, bliver det koldt rykker de tæt på hinanden for at holde varmen. Fjenderne er få, af pattedyr kun syvsoveren der kan spise larvene uden at tage skade, af fugle er det de to gøgearter vi har her den almindelige "Kuk-kuk" og skadegøgen, blandt insekter er det en løbebille Calosoma sycophanta en stor gyldengrøn til kobberød bille med kraftige furer i dækvingerne en dagaktiv bille, god flyver, mest i skove både voksen og larver lever i træer, hvor de æder sommerfuglelarver, endelig er der en løvgræshoppe der lægger æg i proccesionslarverne, der der med dør. Når larvene skal overgå til spindere graver de sig ned, indtil 30cm. en varm plet i nærheden af fyrretræet, hvor de forpupper sig og langsomt forandrer sig til de flyvende spinder, en forvandling der kan vare fra tre mdr. op til 2 år. Den voksne spinder lægger sine æg om sommeren, det er en grå uanselig spinder på knap 2cm.
Rør aldrig ved proccesionslarver eller ders bo lad kommunen tage sig af bekæmpningen, det kan gøres mekanisk eller biologisk

 

Processionsspindere på vejenProcessionsspinnerens bo